ORDIN Nr. 1786 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 1059 din 5 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea fiscală a contribuabililor


ORDIN Nr. 429/112/471 din 11 mai 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 429/112/471 din 11 mai 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate


ORDIN Nr. 1294 din 10 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 1294 din 10 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale


ORDIN Nr. 2289 din 5 august 2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 2289 din 5 august 2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită


ORDIN Nr. 2245 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 2245 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”


ORDIN Nr. 2238 din 28 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 2238 din 28 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă


ORDIN Nr. 2157 din 6 iulie 2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 2157 din 6 iulie 2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România


ORDIN Nr. 1990 din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 1990 din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991


ORDIN Nr. 1879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 1879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici


ORDIN Nr. 1878 din 22 iunie 2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic


ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI:
ORDIN Nr. 1878 din 22 iunie 2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic